Migranten met vluchtelingenstatus
De meeste migranten moeten een toekomst opbouwen vanuit de Bijstand. Onderzoek laat zien, dat zij daar gemiddeld zes tot acht jaar gebruik van moeten maken.

Het hebben van duurzaam werk is een absolute voorwaarde voor integratie in de Nederlandse samenleving. De nadruk ligt daarbij op duurzaam, d.w.z. het hebben van een beroep of bekwaam zijn in een bepaalde functie. Migranten zijn vaak niet voorbereid op de eisen die daarvoor in Nederland gelden. Afhankelijk van het land van herkomst zijn zij onvoldoende of helemaal niet opgeleid. Sommigen kunnen hun oude beroep om verschillende redenen niet uitoefenen in Nederland en moeten omscholen.

Na de inburgeringscursus raken veel migranten geïsoleerd en vervalt de mogelijkheid om regelmatig de taal te oefenen.
Alle pogingen van ROC’s, Vluchtelingenwerk en andere organisaties ten spijt, lukt het bij velen niet om het Nederlands voldoende op niveau te brengen en statushouders naar kwalificaties en zelfstandigheid te leiden.

MIgranten zonder vluchtelingenstatus
Andere migranten die deelnemen aan onze projecten zijn mensen die in Nederland zijn komen wonen om andere redenen. Vaak gaat het om echtgenoten van expats of andere Nederlanders. We hebben het hier dus niet over arbeidsmigranten.
Deze mensen zijn over het algemeen hoger opgeleid en hebben werkervaring. Zij willen hun beroep graag in Nederland uitoefenen, maar ondervinden allerlei problemen bij het vinden van het juiste werk.
Een van de struikelblokken is, dat zij niet in aanmerking komen voor de Inburgering en dus op andere manieren Nederlands moeten leren. De voertaal is meestal Engels.

Migranten hebben wat te bieden
Zij bezitten talenten, competenties en capaciteiten die ingezet kunnen worden. Verschillende culturen kunnen van elkaar leren en uit allerlei onderzoeken blijkt dat diversiteit gunstig is voor de ontwikkeling van bedrijven.
Nu er in veel sectoren een tekort aan arbeidskracht bestaat, is het belangrijk dat migranten ook kunnen bijdragen aan de economie.

Wij weten uit ervaring dat er wel degelijk mogelijkheden en kansen zijn, maar dat deze zeer gericht en energiek gezocht en benut moeten worden.
Daarom hebben wij een aanpak ontwikkeld waarmee we migranten binnen een overzichtelijke termijn naar werk of de juiste opleiding kunnen leiden.

De kracht van deze aanpak zit in
 Het zoveel mogelijk ontzorgen van deelnemende bedrijven door intensieve coaching
 De training van de werkbegeleiding/het personeel in het bedrijf
 Het onderwijs individueel op maat (vakgericht, door speciaal getrainde docenten)
 De evaluatie middels een competentie-systeem
 De certificering met Open Badges

Werkwijze
U vult voor uw bedrijf het contactformulier in. Wij maken dan een afspraak met u om het project in detail met u te bespreken.
Als u een functie beschikbaar hebt voor een migrant, bespreken we de vereiste competenties en verwachtingen.
Vervolgens zoeken wij een deelnemende migrant die bij uw bedrijf past. In de eerste weken van het project wordt hij/zij voorbereid op het werk in uw bedrijf, u maakt kennis met elkaar en er zijn assessments.
Gedurende de rest van het (project)jaar werkt de migrant drie of vier dagen per week in uw bedrijf en krijgt hij/zij een dag per week van ons les in vakgericht Nederlands, goed werknemerschap en vaardigheden.
Wij dragen ook zorg voor de begeleiding. Alleen het vaktechnisch gedeelte is de verantwoordelijkheid van het bedrijf.

MIgranten met vluchtelingenstatus
Gedurende het projectjaar behouden deze mensen hun uitkering; er hoeft dus geen loon betaald te worden. In plaats daarvan draagt het bedrijf de kosten voor de opleiding.
Aan het eind van het project is minimaal de basis voor de functie gelegd en wordt de migrant door u aangenomen als werknemer.

Andere migranten
Deze worden meteen op een tijdelijk contract aangenomen voor de betreffende functie.
De bekostiging van het project wordt uit het loon betaald.

Voordelen
Samenvattend leidt het volgen van dit traject
• voor de deelnemer tot het hebben van een beroep en een baan van waaruit hij/zij zich verder kan ontwikkelen, economische onafhankelijkheid en zelfstandigheid.
• voor het bedrijf tot het kunnen aanstellen van een werknemer die volgens de eigen eisen gevormd en getraind is, die potentie heeft om een goede bijdrage te leveren aan de bedrijfsdoelen.
• (in geval van een uitkering) voor de gemeente tot de zekerheid dat het gebruik van de uitkering aan het eind van de opleiding kan worden beëindigd.

Voorwaarden
Om tot de gewenste resultaten te komen, is het volgende van belang:

a. Bedrijven
Bedrijven die willen participeren hebben de capaciteit om een deelnemer gericht
on-the-job op te leiden voor een functie, zijn bereid dit financieel te faciliteren en bieden werkgarantie.

De afspraken t.a.v. de samenwerken worden vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst tussen Werken zonder Grenzen en bedrijven.
De werkbegeleider in het bedrijf is bereid een training Interculturele Communicatie te volgen.

b. Deelnemers
Deelnemers zijn bereid zich volledig in te zetten om de einddoelen te bereiken met behoud van uitkering.
Migranten die willen deelnemen aan het project hebben de Inburgering afgerond en zijn in staat om een gesprek te voeren over hun economische omstandigheden, ervaringen en toekomstperspectief (taalniveau A2+).
Zij zijn in principe vijf dagen per week beschikbaar voor training en praktijk.
Deelnemers zijn gemotiveerd om te leren en zich te voegen naar de bedrijfscultuur, de geldende normen voor deelname aan het arbeids- en leerproces, alsmede de beroeps- en veiligheidseisen voor de functie waarvoor zij opgeleid worden.
Afspraken worden vastgelegd in een opleidingsovereenkomst.
Een groep bestaat uit 6 tot max. 8 deelnemers i.v.m. de intensieve begeleiding.

Voor gespecialiseerde ondersteuning kan het project rekenen op de medewerking van een netwerk van organisaties. Denk daarbij aan spraakondersteuning, speciale certificering (evc, vca, lassen, heftruck) enz.