Vrijwilligers gezocht

Op dit moment zitten er 16.000 vluchtelingen in asielzoekerscentra, terwijl ze al een verblijfsvergunning hebben. Daarnaast zijn er nog veel meer vluchtelingen (met verblijfsvergunning) die al wel een woning hebben en ook nog geen werk. Terwijl werk de beste manier is...